INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

 • dokumentacja fotograficzna wizja lokalna oraz obmiary wszystkich pomieszczeń
 • dokumentacja rysunkowa – rzuty, przekroje, elewacje, skala 1:100
 • zestawienia powierzchni użytkowej lokali wg obowiązującej normy

Wykonujemy inwentaryzacje jedynie do naszych projektów budowlanych lub projektów wnętrz.


ANALIZA DZIAŁKI / CHŁONNOŚCI TERENU

 • sprawdzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu (MPZP) lub Warunków Zabudowy (WZ)
 • analiza dostępu do drogi publicznej i mediów, analiza przesłaniania / zacienienia, wskaźników urbanistycznych działki / terenu, wymaganych minimalnych odległości od granic / mediów / lasu / sieci / cieków wodnych / linii zabudowy itp.
 • przeliczenie maksymalnej powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) lub usług (PUU)
 • graficzne zobrazowanie możliwości terenu i jego potencjalnej zabudowy – szkicowe schematy inwestycyjno-sprzedażowe w dwóch optymalnych wariantach

KONCEPCJA PROJEKTOWA

 • analiza wymagań formalno-prawnych i programu funkcjonalno – użytkowego
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej, wizja lokalna
 • koncepcja zagospodarowania terenu lub działki z niezbędną infrastrukturą (miejsca postojowe, dojścia, dojazdy, uzbrojenie terenu, mała architektura) uwzględniająca rzeczywiste ukształtowanie terenu w oparciu o przekazane przez geodetę mapę z rzędnymi wysokościowymi
 • główne dyspozycje branżowe, wstępny bilans i zapotrzebowanie na poszczególne media
 • wstępna ocena zagadnień zabezpieczenia ppoż. oraz warunków higieniczno – sanitarnych
 • przygotowywanie wniosków dot. warunków przyłączenia i / lub modernizacji sieci
 • projekt wstępny koncepcji – 2 warianty (rzuty, widoki 3D)
 • projekt koncepcyjny wybranego wariantu – finalna opcja zawierająca opracowanie architektonicznej funkcji oraz formy budynku: rzuty wszystkich kondygnacji z aranżacją funkcjonalną pomieszczeń
 • konsultowanie robocze koncepcji z konstruktorem i projektantami instalacji
 • wstępny dobór rozwiązań techniczno-materiałowych i instalacyjnych
 • forma architektoniczna, proponowane materiały i kolorystyka obiektu przedstawione na widokach 3D i / lub wstępnych fotorealistycznych wizualizacjach obiektu – 4-8 ujęć

PROJEKT BUDOWLANY

PZT (projekt zagospodarowania terenu)

PAB (projekt architektoniczno-budowlany)

 • projekt branży architektonicznej – rzuty wszystkich kondygnacji, charakterystyczne przekroje budynku z opisem warstw i przyjętych materiałów, elewacje, zestawienia stolarki
 • uzgodnienia projektu z rzeczoznawcami w zakresie ppoż, sanepid, bhp

PT (projekt techniczny)

 • projekt posadowienia dla standardowych warunków gruntowych – standardowe warunki gruntowe zdefiniowane jako takie w których optymalne jest zastosowanie bezpośredniego posadowienia konstrukcji nośnej
 • projekt konstrukcji budynku – schematy konstrukcyjne wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
 • projekt instalacji wewnętrznych (wod.-kan., co, gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej)
 • projektowana charakterystyka energetyczna i analiza środowiskowo-ekonomiczna

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

 • niezbędne detale architektoniczno-budowlane
 • projekt konstrukcji: rysunki zbrojenia, zestawienie stali, detale, koordynacja otworów i instalacji
 • instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej z średnicą kanałów i zestawieniem materiałów
 • instalacja centralnego ogrzewania z doborem grzejników i / lub rozstawem pętli ogrzewania podłogowego
 • instalacja wod – kan z rozwinięciem i profilami
 • instalacja elektryczna: projekt tablicy elektrycznej, oświetlenie zewnętrzne, niskie prądy (domofon, wideofon), opcjonalnie Inteligentny Dom

PROJEKT WNĘTRZ

 • spotkania konsultacyjne z Inwestorem – badanie potrzeb w formie ankiety pytań i analiza inspiracji
 • 2-3 warianty rzutów – ułożenie docelowego układu funkcjonalnego
 • analiza zabudowy kuchennej – rozplanowanie zabudowy (układ sprzętów, frontów, funkcjonalność)
 • koncepcja w formie wizualizacji po 3-4 ujęcia/strefę (2 tury poprawek)
 • lista materiałów w projekcie (m.in. okładziny ścian, posadzek, oświetlenie, sanitariaty)
 • rysunki pomieszczeń – rzut + rozwinięcia ścian z wymiarami (m.in. układ płytek w łazience)
 • wytyczne instalacyjne: wod-kan, wentylacyjne, elektryczne
 • schemat – sufity podwieszane / okładziny ścienne / rodzaje i układy posadzek

DODATKOWO

 • Uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych opinii i uzgodnień
 • Zlecenie wykonania mapy do celów projektowych
 • Zlecenie wykonania badań geotechnicznych / dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
 • Ekspertyza techniczna / Ocena stanu technicznego
 • Ekspertyza pożarowa / Odstępstwo PPOŻ
 • Projekt sieci / przyłącza – na podstawie uzyskanych warunków
 • Wnioski do WZ – Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Pozwolenie konserwatorskie z programem prac konserwatorskich
 • Uzgodnienie BHP / sanepid / PPOŻ
 • Nadzór autorski
 • Zmiana sposobu użytkowania
 • Wyodrębnienia lokali mieszkalnych
 • Karty katalogowe mieszkań – do celów sprzedażowych
 • Wizualizacje osiedla z modelem 3D i terenem – do celów sprzedażowych
 • Projekt drogowy – wg indywidualnej wyceny
 • Projekt ogrodu – wg indywidualnej wyceny

Każdy projekt wyceniamy indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania budynku, zakresu i formy projektu oraz wymagań Inwestora.

W celu uzyskania indywidualnej oferty prosimy o kontakt mailowy biuro@lightcube.com.pl

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego